Podmínky a provozní řád

Vážení uživatelé,

tento portál je zde proto, aby Vám poskytl potřebné informace o rekreačních objektech jako chaty, chalupy, apartmány atd.. z celé České republiky. Doufáme, že Vám to umožní najít ten nejvhodnější rekreační objekt a více si tak užít vaši dovolenou a to na základě porovnání všech potřebných údajů.
Databáze rekrekreačních objektů je pravidelně aktualizována a doplňována jak vlastními majiteli objektů tak našim zjištěním. Přesto nemůžeme zajistit 100% platnost všech údajů a proto pokud máte novější údaje nebo zjistíte chybné informace kontaktujte nás prosím. Pokud jste majitel rekreačního objektu neváhejte Váš objekt zdarma vložit do katalogu a prezentovat ho zde. Majitel objektu má možnost veškeré údaje o svém objektu kdykoliv spravovat, pokud neznáte nebo jste zapomněli přihlašovací údaje kontaktujte nás prosím.

TopChaty.cz Vám přejí výběr toho nejlepšího objektu pro Vás a mnoho pěkných zážitků a chvil v něm strávených..
Základní ustanovení
Portál/server TopChaty.cz je katalog rekreačních objektů a je dostupný na internetové adrese www.topchaty.cz(dále "server") prostřednictvím počítačové sítě internet. Majitel rekreačního objektu(chaty) má možnost vložit svůj objekt do databáze prostřednictvím registrace, kde zadá vlastní přihlašovací údaje a poté doplní veškeré údaje o objektu. Po kontrole a odsouhlasení objektu správcem serveru bude tento nový objekt zviditelněn. Majitel má kdykoliv možnost údaje o objektu aktualizovat či měnit prostřednictvím přihlášení do editace. Vkladatel objektu může být právnická a jakákoliv fyzická osoba. Vložení objektu do databáze a zobrazení v katalogu je zdarma. Vkladatel se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede při registraci jsou pravdivé, v opačném případě má provozovatel právo objekt zneviditelnit pro veřejnost nebo jej smazat a to bez náhrady. Vkladatel je odpovědný za veškeré vkládané údaje tzn. za texty, obrazové a grafické materiály. Vkladatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR, dobrými mravy popř.autorskými a dalšími právy třetích osob. Vložené texty a obrázky nesmí obsahovat odkazy na komerční stránky nebo servery. Vkladatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty, které nesouvisí s jeho objektem nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru na které nemá oprávnění.

Prohlášení provozovatele
Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo smazat veškerá data zadaná vkladatelem objektu nebo příspěvků, která jsou v rozporu z právním řádem ČR, dobrými mravy nebo neodpovídají zájmům provozovatele. Pokud vkladatel poruší jeho povinnosti je provozovatel oprávněn vymazat jeho vložená data a to bez náhrady. Provozovatel serveru neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup, ani neodpovídá za cizí obsah umístěný na serveru, např. obsah vložený vkladatelem při registraci objektu nebo vložení příspěvku do diskuze. Dále odkazy na stránky třetích osob umístěné na serveru, obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím serveru, reklamu, popř. jinou formu marketingové komunikace, prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím serveru, obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé prostřednictvím serveru. Provozovatel tohoto serveru neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením se nebo užíváním těchto stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu obsahu těchto stránek. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Provozovatel není odpovědný za případné nároky třetí strany vzniklé na základě údajů zveřejněných na tomto serveru. Provozovatel se zavazuje, že s údaji vloženými uživatelem na tento server bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a ve smyslu zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pokud není v podmínkách uvedeno jinak. Tyto stránky mohou používat soubory cookies třetích stran ke zlepšení funkce, více informací o používání zde , používáním tohoto webu souhlasíte s jejich použitím.

Uživatel serveru
Každý, kdo vstoupí na tento server je uživatel serveru a vstupem na tento server souhlasí s provozním řádem a podmínkami serveru. Uživatel nesmí užívat informace poskytnuté na této webové stránce/serveru pro nelegální účely dle právního řádu země, kde se uživatel nachází či kde dochází k zobrazení a využití těchto informací. Vložením objektu do katalogu vkladatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn mu zasílat informační materiály týkající se provozu serveru nebo služeb souvisejících. Vkladatel objektu nemá právo reklamovat inzerci jím vloženého objektu, např. pokud se jedná o přerušení funkčnosti serveru nebo chybné údaje. Vkladatel či majitel příslušného objektu má právo kdykoliv měnit údaje o svém objektu pomocí přihlášení do editace nebo požádat o vymazání objektu z databáze. Uživatel, který vloží na serveru email, telefon a/nebo jméno souhlasí s tím, že tyto mohou být uloženy po dobu až 10let. Uživatel, dále vloží následující údaje souhlasí dále s uložením adresy podnikání či sídla, IČ/DIČ po dobu využívání serveru a dále až po dobu 5let od zrušení registrace na serveru, a to za účelem možnosti obnovení registrace. Provozovatel neprovádí zpracování ani vyhodnocování výše uvedených údajů. Uživatel souhlasí s tím, že na vložený email může být zasílán obsah související s inzercí na serveru, dále použit pro občasné zasílání informačních zpráv, obch.nabídky, získání názoru uživatele to vše týkajících se serveru nebo pocházející od třetí osoby. Uživatel může požádat o výmaz/změnu výše uvedených údajů a/nebo o změnu/zrušení výše uvedeného souhlasu pomocí žádosti odeslané na náš na email.
Uživatel portálu se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru. Uživatel, který odešle dotaz, rezervaci nebo vloží komentář přes tento server se zavazuje, že se dotaz, rezervace nebo komentář týká rekreace v zařízení, kterému dotaz směřuje. Uživatel vložením emailu do jakéhokoliv formuláře na serveru souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn na tento email zasílat uživateli informační materiály tákající se serveru nebo obsah třetí strany, a to maximálně 4x za rok. Tento souhlas lze zrušit žádostí přes email.

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tento provozní řád a podmínky užívání i bez předchozího souhlasu nebo vyrozumění uživatele, s tím, že zveřejní jeho nové znění na stránkách tohoto serveru a to vždy nejméně 15 dnů před začátkem jeho platnosti
Tyto podmínky užívání a provozní řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.
Všechna práva vyhrazena. Všechny informace bez záruky.


Reklama
Pokud máte zájem o umístění jakékoliv reklamy či prezentace, kontaktujte nás prosím na email, uveďte prosím vaši představu o rozměru, typu a umístění reklamy.

Logo, které můžete umístit na Vaše stránky:


TopChaty.cz

Tento kód vložte do Vašich stránek:
Tento kód vložte do Vašich stránek: